Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 
Fotoarjan.nl:
* werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
* geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
* biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website.
* kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op deze website.
* zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
* kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website.
 
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op deze website.
 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende alle materialen (teksten, foto’s en video’s) liggen bij Fotoarjan.nl.
 
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.